Joomla Slide Menu by DART Creations
Prima Pagina >> Utile >> Contract de Comodat >> Contractul de comodat pentru locuinta
Contractul de comodat pentru locuinta
Scris de Iacob Sergiu   
Luni, 17 Septembrie 2012 12:17

Contract comodat pentru locuintaContractul de comodat locuinta sau imprumutul de folosinta al acesteia, este un act unilateral incheiat intre comodant, proprietarul acesteia si comodatar, persoana care preia in folosinta spatiul sau bunul imobil in cauza, cu obligatia de a-l restitui la incheierea perioadei stipulate in contract, in natura, in individualitatea sa.

Prin intermediul contractului de comodat se transmite deci doar dreptul la folosinta al locuintei si nu proprietatea acesteia care ramane a comodantului.

Aspecte generale legate de contractul de comodat locuinta

In vederea incheierii unui contract de comodat locuinta, aveti nevoie de urmatoarele acte:
- comodantul act de identitate si act de proprietate al locuintei (titlu de proprietate, certificat de mostenitor, sentinta civila definitiva, act de vanzare cumparare etc.)
- comodatarul act de identitate. In cazul in care comodatarul este persoana juridica, sunt necesare si actele de functionare ale societatii pe care o reprezinta.

Contractul de comodat locuinta, ca si celelalte tipuri de contracte de comodat este definit de Articolul 2146 din Codul Civil.

Contractul de comodat locuinta sau imprumutul de folosinta al unui imobil este un contract real, gratuit si unilateral, nascand obligatii doar pentru comodatar.

Conform Articolului 2157 din Codul Civil, referitor la obligatia de restituire a imobilului, contractul constituie titlu executoriu in conditiile legii, prin expirarea termenului stipulat in actul de comodat sau la decesul comodatarului. In cazul in care nu se specifica un termen pentru restituire, contractul constituie titlu executoriu doar in cazul in care locuinta este intrebuintata in alte scopuri decat cele prevazute in contract. Atentie insa, contractul de comodat locuinta este valabil doar in care inchirierea respectivului imobil nu este interzisa de lege.

Obligatii ale comodatarului

comodatarul are obligatia de a conserva si pastra locuinta sau imobilul imprumutat cu prudenta unui proprietar;
sa se foloseasca de locuinta sau imobilul respective doar potrivit destinatiei determinate prin natura sa sau prin acordul partilor semnatare ale contractului de comodat;
comodatarul se oblige sa respecte acest contract sis a nu permita unui tert sa foloseasca bunul imobil fara aprobarea comodantului, proprietarul de drept al acestuia;
sa suporte cheltuielile necesare folosirii si intretinerii locuintei sau imobilului, sa plateasca facturile aferente (intretinere, gaze, apa etc.);
sa predea comodantului spatiul respective la expirarea termenului prevazut in contract sau la cererea sa in cazul in care nu a fost stabilit un termen;

Contractul inceteaza odata cu predarea bunului, rezilierea acestuia sau in urma decesului comodatarului.

Model contract de comodat pentru locuinta:
Download model contract de comodat pentru locuinta.


 

Inregistrare

Atentie: In campul "Utilizator" nu se accepta spatii.